یه زمانی من اینجا پست میزاشتم یه جماعتی پَر پَر میشدن....


دو سه تا شهید میدادیم...

پنجاه تا نقص عضو میوفتاد رو دستمون....

اما حالا چی....!!!!

برید از خدا بترسید...دریغ از یه کامنت کوچولو
 
اصنم قهرم


 

 

 

 

یـوســـف در چـاه افـتــاد و مـن در وبـلــاگــــــ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اون عــــزیـز مـصـــر شــد و مـن عـــزیـز دل هـمـــــه ی بـچـــه هـای وبـلـاگــــــــ !

خــــــدا نـکـشــــــه مـنــــو بـا ایـن اعـتـــــمـاد بـه نـفـســـــــم ححححححح